Občni zbor

OBČNI ZBOR NAŠEGA DRUŠTVA

Včeraj, 16.3.2024 smo imeli v našem društvu volilni občni zbor. Zbrali smo se v Gostišču in piceriji pri Ani v Retjah.

Zbora se je udeležilo skoraj polovica članov društva, 102. Ker nismo bili sklepčni, za kar potrebujemo udeležbo vsaj polovice članov, je sledil kulturni program katerega so popestrile Povasjenke in povasjenec ter skeč »Pri zdravniku« katerega sta odigrali Fani Debeljak ter Marija Slavec.

Po 30 minutah smo lahko nadaljevali z občnem zborom. Sprejeta so bila poročila – Poročilo predsednice v letu 2023, Poročilo tajnice o delu društva v letu 2023, Poročilo blagajničarke v letu 2023, Poročilo Nadzornega odbora društva, sprejeta je bila bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2023 ter Program dela za leto 2024.

Razrešili smo staro in izvolili novo vodstvo in organe društva.

Novo vodstvo društva:

Marija Turk, Retje, predsednica

Željko Eranovič, Hrib, podpredsednik

Vlado Mohar, tajnik

Majda Ogrinec, blagajničarka

Na občnem zboru smo gostili podžupanji občine Loški Potok Barbaro Levstek Šega in Nevenko Dražetič, predsednico PZDU Dolenjske in Bele Krajine Cirilo Surina Zajc, predsednico DU Sodražica Milko Gornik, povabilu se je odzval Karol Zagorc, ki je pri PZDU Dolenjske in Bele Krajine predsednik Komisije za kulturo in tudi član upravnega odbora z ženo, pridružil se nam je tudi predsednik DU Ribnica Jože Debeljak.

Po skoraj dvournem zboru članov društva je sledila malica in druženje.

Zapisala Tanja Lavrič, članica UO

Foto: Tanja Lavrič, Marija Turk, Barbara Levstek Šega, Marta Šega