VRTNI PROJEKT

Medgeneracijski samooskrbni vrtni projekt

POVZETEK:

Medgeneracijski vrtni projekt, pri katerem mlade družine in starejši krajani vse leto pridelujejo zelenjavo in uživajo v skupnem preživljanju prostega časa. V Loškem Potoku je občina uredila medgeneracijski objekt (MGO), v katerem bivajo mlade družine ter starostniki v varovanih stanovanjih. Za njih smo zasnovali skupnostni projekt, ki združuje mladost in izkušnje. Na sosednjem zemljišču v lasti občine bomo uredili vrtne grede v steklenem rastlinjaku, ki ga bomo ogrevali  s sončno energijo. To bomo pridobivali iz elektrarne, ki jo bomo zgradili na strehi MGO ter tako omogočili samooskrbo z zelenjavo tako rekoč skozi vse leto. Sončni vrt bo zagotovil prostor za uživanje v vrtnarjenju. Starejši, ki imajo znanje in izkušnje, saj je večina med njimi delala na vrtu vse življenje, bodo te delili z mladimi, mladi pa bodo starejšim pomagali pri težjih fizičnih opravilih. Pri projektu bo sodelovalo Društvo upokojencev Loški Potok, ki bo med svojimi člani poiskalo koordinatorja – skrbnika vrta. Ta bo skupaj z upokojenci prostovoljci skrbel za vzpostavitev in vzdrževanje vrta. Pomemben del aktivnosti bo tudi vzgoja sadik in shranjevanje semen. V sodelovanju z lokalnim vrtcem ter osnovno šolo bo skrbnik vrta organiziral obiske, na katerih se bodo otroci v družbi starejših preizkusili v osnovah vrtnarjenja ter tako preko zabavnih aktivnosti spoznavali pomen prehranske in energetske samooskrbe. Finančna spodbuda LAS bo omogočila postavitev in opremo rastlinjaka, predvsem pa njegovo energetsko oskrbo z energijo iz sončne elektrarne. Uporaba strehe MGO za namene postavitve sončne elektrarne je ključen del projekta. Sončna elektrarna bo proizvajala električno energijo, ki se bo v skladu z Uredbo o energetskih skupnostih po principu neto-meritev uporabljala za ogrevanje vrta, pokrivala pa bo tudi energetske potrebe skupnih prostorih MGO. Ti prostori so namenjeni druženju mladih in starih stanovalcev, skupnemu načrtovanju dela na vrtu, v njih pa bo del prostora namenjen tudi sušenju in shranjevanju rastlinskih semen.

CILJI OPERACIJE:

Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja med starejšimi občani in mladimi pri skupnem obdelovanju vrta. Ureditev vrta kot lokacije za kvalitetno skupno preživljanje časa. Vzpostavitev energetske samooskrbe rastlinjaka in skupnih prostorov v medgeneracijskem objektu. Doprinos k celoletni prehranski samooskrbi krajanov, s poudarkom na samooskrbi s semeni in sadikami. Ozaveščanje mladih o pomenu prehranske in energetske samooskrbe in s tem prispevek k večji okoljski ozaveščenosti.

GLAVNE AKTIVNOSTI:

Priprava projekta, vključno z idejno zasnovo, zasnovo rastlinjaka in pripravo dokumentacije, potrebne za izvedbo. Postavitev rastlinjaka in nabava potrebne opreme. Projektiranje in postavitev sončne elektrarne, njen priklop na omrežje ter priklop rastlinjaka. Promocija projekta v lokalni skupnosti in seznanjanje z možnostjo njegove uporabe med ključnimi deležniki. Vzpostavitev mreže vrtnarjev prostovoljcev. Koordiniranje aktivnosti na vrtu, vključno z obiski otrok iz vrtca in šole. Predstavitev projekta širši javnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

Vzpostavitev modela medgeneracijskega sodelovanja s pomočjo sproščenega druženja ob prijetni in koristni aktivnosti vrtnarjenja. Izboljšanje kakovosti življenja ranljive skupine starejših občanov. Energetska samooskrba rastlinjaka in družabnih prostorov MGO. Okoljsko osveščanje in prispevek k samooskrbi krajanov Loškega Potoka s sadikami in semeni.

CILJNE SKUPINE:

Starejši občani – stanovalci v varovanih stanovanjih medgeneracijskega objekta; mlade družine, ki stanujejo v medgeneracijskem objektu; upokojenci prostovoljci; otroci in šolarji, ki bodo na vrtu sodelovali v okviru izobraževalnega procesa; krajani Loškega Potoka, ki se bodo v rastlinjaku lahko brezplačno oskrbovali s semeni in sadikami, kadar bo teh na voljo več, kot jih vrt potrebuje za svoje potrebe.

KAZALNIKI:

1.)Število storitev za medgeneracijsko sodelovanje (vzpostavitev modela skupne obdelave vrtov v sodelovanju z mrežo prostovoljcev).

2.) Število urejenih lokacij za dvig kakovosti življenja.

3.) Število storitev za ohranjanje okolja (vzpostavljen sistem energetske samooskrbe s sončno energijo).

4.) Število storitev za lokalno samooskrbo (vzpostavljen sistem hrambe semen in vzgoje sadik).

Podatki o projektu:

Vodilni partner: Občina Loški Potok

Partner 1: Lesna zadruga Loški Potok

Partner 2: Društvo upokojencev Loški Potok

TRAJANJE OPERACIJE: 1. 3. 2023 – 30. 9. 2024

VREDNOST PROJEKTA IN SOFINANCIRANJA: Skupna vrednost operacije: 111.378,24 EUR; Znesek sofinanciranja  MKGP in EKSRP 59.790,63EUR.

NAČIN SOFINANCIRANJA: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE:

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja:

.

.

.