VOZIMO NA SONCE

VOZIMO NA SONCE

REŠITEV ZA SAMOOSKRBNO MOBILNOST

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Akronim: VOZIMO NA SONCE

Projektni partnerji: Občina Loški Potok, Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p., DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Terminska izvedba operacije: september 2020 – december 2022

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Višina sofinanciranja iz EKSRP: 79.117,50 EUR

POVZETEK:

Na podeželju eden večjih problemov postaja mobilnost starejše populacije. Avtobusne povezave so redke ali neobstoječe, starejši občani brez lastnih prevoznih sredstev, katerih delež se v strukturi prebivalstva povečuje, so, kadar želijo obiskati trgovino, zdravstveni dom, upravno enoto, ali pa se preprosto družiti med sabo, odvisni od uslug sorodnikov, znancev, sosedov. Občina Loški Potok se je zato odločila, da bo svojim občanom omogočila brezplačno uporabo »podeželskega kavalirja«, vozila na električni pogon, ki bo povečalo mobilnost in s tem vključenost starejših v družbo ter jim olajšalo njihovo vsakodnevno življenje. Ker ima Občina Loški Potok v lokalnem energetskem konceptu zapisano, da je eden od njenih ključnih ciljev doseči energetsko samozadostnost občine, so se odločili, da bodo hkrati z e-vozilom poskrbeli tudi za njegovo napajanje z obnovljivimi viri energije. Tako se bo električno vozilo napajalo iz sončne elektrarne, postavljene na strehi parkirišča pred občinskim večnamenskim objektom, s čimer bo vzpostavljen trajnostni model, ki vključuje energetsko samozadostnost, skrb za okolje, medgeneracijsko povezovanje in podporo ranljivemu segmentu prebivalstva. Nosilni partner operacije bo občina Loški Potok, ki bo električno vozilo nabavila in z njim tudi upravljala. Sončno elektrarno bo postavila Lesna zadruga Loški Potok, eden od partnerjev v projektu. Ta bo delovala po sistemu neto-meritev, ki je v veljavi v Sloveniji in pomeni, da sončna elektrarna, kadar je dovolj svetlobe, oddaja električno energijo v omrežje. Takrat se električni števec Lesne zadruge vrti v minus, kadar energijo uporabljajo, pa se števec vrti v plus. Pravilno dimenzioniranje sončne elektrarne bo pokrilo vse potrebe električnega vozila, zadoščalo pa bo tudi za napajanje dveh polnilnih postaj, kjer bodo lahko obiskovalci Loškega Potoka svoja e-vozila polnili brezplačno. Podeželski kavalir bo občanom na voljo med delavniki, rezervirali ga bodo preprosto s klicem v klicni center. Vozniki kavalirja bodo prostovoljci – mlajši upokojenci, brezposelni ter mladi sokrajani. Za njihovo organizacijo in izobraževanje bo poskrbel tretji partner projekta, Društvo upokojencev Loški Potok. Uporaba e-vozila v pametni kombinaciji s sončno elektrarno je lahko vzorčen model dobrega upravljanja z obnovljivimi viri energije ter prispevka k ohranjanju zdravega okolja. Zato ga bodo vključili v izobraževalni proces v lokalnih OŠ, kjer bodo predstavili uporabo e-vozila in njegov vpliv na življenje na podeželju. Da bodo prebivalci sprejeli novo rešitev in jo začeli redno uporabljati, bo poskrbela promocijska kampanja. Obveščali jih bodo z direktnim komuniciranjem ter s PR kampanjo, izvedeno v lokalnih medijih. Poskrbeli bodo tudi za predstavitev novega modela celovite rešitve prevozov starejših v kombinaciji sončne elektrarne, e-vozila in voznikov prostovoljcev, tako širši javnosti kot tudi podrobneje na prezentacijah, organiziranih v občinah, ki sodijo v področje LASa Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. S tem bo projekt presegel zgolj lokalno rešitev specifičnega problema, ter postal model za razvoj novih storitev za medgeneracijsko sodelovanje, bolj urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo.

CILJI:

Vzpostavitev modela samooskrbne mobilnosti starejših občanov. Implementacija modela preko nabave e-vozila ter postavitve sončne elektrarne. Zagotavljanje brezplačnih prevozov ranljivi ciljni skupni starejših upokojencev. Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja z mrežo voznikov-prostovoljcev. Osveščanje javnosti o pomenu energetske samooskrbnosti. Promocija občine Loški Potok kot ekološko zavedne turistične destinacije.  

Pričakovani rezultati operacije:

Izboljšanje kakovosti življenja ranljive skupine socialno šibkih starejših občanov. Vzpostavitev modela medgeneracijskega sodelovanja s pomočjo mreže voznikov prostovoljcev. Izvajanje aktivnosti prevozov starejših z ničelnim ogljičnim odtisom, s čimer se prispeva k ohranjanju stanja okolja. Večji obisk občine Loški Potok z vozili na električni pogon, kar prispeva k ohranjanju okolja. Posredovanje okoljskih informacij mladim in s tem njihovo okoljsko osveščanje.

POVEZAVE: