Redni občni zbor DU Loški Potok

Včeraj, 8. marca, smo imeli v našem društvu volilni občni zbor. Občni zbor je vodila Branka Mohar, udeležilo se ga je 92 naših članov. Pregledali smo kaj vse smo počeli v lanskem letu, predstavili društvo tudi v številkah – koliko nas je, koliko jih je umrlo, koliko imamo novih članov in seveda finančno stanje društva.
Občni zbor so kulturno popestrile Povasenke in seveda Fani Debeljak in Marija Slavec s skečem oziroma Fani nam je recitirala se dve svoji pesmici.

Imamo staro novo vodstvo društva – torej predsednica, tajnica in blagajničarka ostanejo še naslednja štiri leta. Spremenil se je upravni in nadzorni odbor. Novi organi društva so:

Vodstvo društva:
Marija Turk, predsednica
Željko Eranovič, podpredsednik
Tanja Lavrič, Travnik, tajnica
Marija Slavec, Retje, blagajničarka

Upravni odbor društva:
Jaka Bartol, Travnik, član
Lidija Lavrič, Šegova vas, članica
Miran Lavrič, Retje, član
Majda Levstek, Travnik, članica
Jože Mišič, Hrib, član
Andrej Mohar, Mali Log, član
Ivanka Levstek, Šegova vas, članica

Nadzorni odbor društva:
Ivanka Levstek, predsednica
Anica Debeljak, članica
Ivanka Lavrič, članica

Poleg vsega naštetega smo izvolili še člane za Častno razsodišče, člane Volilne kandidacijske komisije, člane Komisije za rekreacijo in šport, člane Komisije za kulturo, izlete in kulturne prireditve, člane Komisije za socialne zadeve ter Rokodelsko sekcijo, Sekcijo za fotografijo in Likovno sekcijo.

Priznanja društva je predsednica podelila staremu upravnemu in nadzornemu oboru in sicer so priznanja dobili: Alojz Ruparčič, Marta Šega, Marica Ruparčič, Stanka Kordiš, Slavka Vesel, Valentina Tinca Košmerl, Jožica Rus, Stanka Turk, Anica Vesel ter praproščak Alojz Slavec.

Kaj več pa bo napisano v naslednji številki potoških Odmevov – 2/2020.

Foto: Tanja L.