Konzorcij rokodelskih centrov

V ZDUS smo se 21.7.2021 srečali s predstavniki Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije in pregledali dosedanje sodelovanje na področju rokodelstva in se dogovorili za skupne aktivnosti v bodoče, na področju priprave rokodelske zakonodaje v Sloveniji, sodelovanja v skupnih projektih, sodelovanja na različnih rokodelskih razstavah in medsebojnega informiranja o rokodelskih aktivnostih v obeh organizacijah. Na sestanku so iz Konzorcija sodelovali predstavniki rokodelskih centrov iz Slovenske Bistrice – Ljubica Zgonec Zorko – tudi vodja KRC, Anja Zamuda, Škofje Loke – Kati Sekirnik in Moravč – Tatjana Čop in Gašper Kleč, direktor Razvojna agencija Sora. Krovno organizacijo ZDUS sta na posvetu zastopala Janez Sušnik in Branko Suhadolnik.